Sözlükte "finans" ne demek?

1. Para ve parayı temel alan araçlar ve özellikle taşınır değerleri konu edinen mesleklerin tümü.
2. Bireylere, işletmelere ait anavarlıkları, devlet gelirlerini yönetme bilimifinans

Finans kelimesinin ingilizcesi

n. finance, money management (including investment, banking, etc.), science of money management

Finans ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Finance) 1. Genel olarak bir şirketin para ve kredi konularıyla ilgili faaliyetlerini düzenlemek veya yönetmek bilim, sanat ya da sistemi. 2. Bir kişi ya da özel şirkete parasal kaynak veya kredi sağlamak, ona finansman kaynağı bulmak. Bu şekilde sağlanan finansman, kısa (bir yıldan az), orta (bir ile beş veya yedi yıl arası) ve uzun vadeli olabilir. Ayrıca finansman tüketim veya yatırım amacıyla alınabilir. 3. Bir şirketin kuruluşu için gerekli parayı veya krediyi sağlamak, ilk kuruluş sermayesini oluşturmak.

--Reklam--